Buro Zes levert een bijdrage aan het op peil houden en vergroten van de kwaliteit van de zorgverlening door het organiseren van diverse trainingen, bijscholingen en toetsen

Het aanbod bestaat uit algemene bijscholingen, specifieke verpleegtechnische vaardigheidstrainingen en het afnemen van theorie en praktische toetsen. In het trainingsoverzicht staan de mogelijkheden.

Daarnaast ontwikkelt Buro Zes scholingen op maat voor Individuele of zelfstandige zorgverlener binnen de (particuliere) zorg en voor Zorgorganisatie en bemiddelingsburo

Heeft u een bijscholingsvraag of interesse in het aanbod dan nodigt Buro Zes u uit om Contact op te nemen.