Doelgroep

Deze training is bedoeld voor gediplomeerd verzorgenden en verpleegkundigen die zich niet meer bekwaam voelen in het uitvoeren van ambulante compressie therapie.

Doel

Na de training bent u weer in staat om in een zorgsituatie voorlichting te geven aan de zorgvrager, de handeling uit te voeren en te observeren op resultaat en complicaties van ambulante compressie therapie.

Inhoud
  •  Uitleg over het ontstaan van oedeem
  •  Uitleg over indicaties en contra-indicaties compressie therapie
  •  Uitleg over verschillende manieren van compressie therapie
  •  Specifieke uitleg en oefening van Ambulante Compressie Therapie
Werkwijze

Ter voorbereiding op de bijscholing ontvangt u digitaal een syllabus met theorie over het thema. Aan de hand van een PowerPoint presentatie wordt de theorie behandeld en opgefrist. De handeling wordt gedemonstreerd door de trainer. Daarna is er veel tijd gereserveerd om de handeling te oefenen en in te gaan op uw praktijkervaringen. U krijgt zowel van de trainer als van de andere deelnemers feedback op uw handelen, opdat het leerrendement wordt verhoogd. 
Na het volgen van de training ontvangt u een bewijs van deelname.

Tijdsduur

De training bestaat uit één dagdeel.

Locatie

Buro Zes zoekt een locatie die centraal is voor de meeste deelnemers. Individuele trainingen worden gegeven in Boxtel.

Tarief

Buro Zes kan deze training aanbieden voor € 70,= per deelnemer (minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers). Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, syllabus, koffie en thee.

Inschrijven en annuleren

U kunt zich inschrijven voor deze training via Contact. Ik neem contact met u op om u over de trainingsdata te informeren. Ongeveer een maand vóór de bijeenkomst ontvangt u de factuur. Na betaling ontvangt u de syllabus en de protocollen ter voorbereiding van de training. Annuleren kan kosteloos tot 30 dagen vóór de bijeenkomst. Daarna betaalt u € 40,=.