"Mij overkomt dat niet!” Denkt bijna iedere zorgverlener, totdat het zo ver is. Beter is het om gevaarlijke werksituaties te vóórkomen.

Doelgroep

Deze bijscholing is bedoeld voor alle zorgverleners werkzaam in de (particuliere) thuiszorg die bewust veiliger willen gaan werken.

Doel

Na de bijscholing bent u in staat om bewust naar uw werksituatie te kijken en maatregelen te treffen om veilig(er) te werken.

Inhoud
  • Arbeidsomstandighedenwet
  • De zelfstandige en de arbowet
  • Fysieke arbeidsrisico’s en preventieve maatregelen
  • Werken met gevaarlijke stoffen in de zorg en preventieve maatregelen
  • Sociale arbeidsrisico’s, omgaan met ongewenst gedrag en intimidatie
  • Psychische arbeidsrisico’s
Werkwijze

Ter voorbereiding op de bijscholing ontvangt u digitaal een syllabus met theorie over het thema. Aan de hand van een PowerPoint presentatie wordt de theorie behandeld. U wordt uitgenodigd om situaties uit de praktijk te bespreken.

Na het volgen van de training ontvangt u een bewijs van deelname.

Tijdsduur

De training bestaat uit één dagdeel van vier uur.

Locatie

Buro Zes zoekt een locatie die centraal is voor de meeste deelnemers. Individuele bijscholingen worden gegeven in Boxtel.

Tarief

Buro Zes kan deze bijscholing aanbieden voor €70,= per deelnemer (minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers). Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, syllabus, koffie en thee.

Inschrijven en annuleren

U kunt zich inschrijven voor deze bijscholing via Contact. Ik neem contact met u op om u over de trainingsdata te informeren. Ongeveer een maand vóór de bijeenkomst ontvangt u de factuur. Na betaling ontvangt u de syllabus en de protocollen ter voorbereiding van de training. Annuleren kan kosteloos tot 30 dagen vóór de bijeenkomst. Daarna betaalt u € 40,=.