Doelgroep

Deze bijscholing is bedoeld voor zorgverleners die hun algemene kennis over dementie willen opfrissen en handvatten willen voor het omgaan met dementerenden thuis.

Doel

Na de bijscholing heeft u meer inzicht in het dementiesyndroom en bent u in staat om het gedrag van een dementerende te interpreteren en uw handelen hierop aan te passen.

Inhoud
  • Wat is dementie, verschillende soorten dementie, beloop van dementie
  • Benaderingswijzen
  • Omgangsadviezen
  • Begrijpen en omgaan met probleemgedrag
  • Ondersteuning van de mantelzorg
Werkwijze

Ter voorbereiding op de bijscholing ontvangt u digitaal een syllabus met theorie over het thema. Aan de hand van een (PowerPoint) presentatie wordt de theorie uitgelegd en kunnen voorbeelden en problemen uit de praktijk worden besproken. Daarna wordt er aan de hand van casuïstiek verschillende benaderingswijzen uitgeprobeerd.

Na het volgen van de bijscholing ontvangt u een bewijs van deelname.

Tijdsduur

De bijscholing bestaat uit één dagdeel van vier uur.

Locatie

Buro Zes zoekt een locatie die centraal is voor de meeste deelnemers. Individuele bijscholingen worden gegeven in Boxtel.

Tarief

Buro Zes kan deze bijscholing aanbieden voor € 70,= per deelnemer (minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers). Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, syllabus, koffie en thee.

Inschrijven en annuleren

U kunt zich inschrijven voor deze bijscholing via Contact. Ik neem contact met u op om u over de trainingsdata te informeren. Ongeveer een maand vóór de bijeenkomst ontvangt u de factuur. Na betaling ontvangt u de syllabus en de protocollen ter voorbereiding van de training. Annuleren kan kosteloos tot 30 dagen vóór de bijeenkomst. Daarna betaalt u € 40,=.