Doelgroep

De training is zowel bedoeld voor gediplomeerd verzorgenden en verpleegkundigen als voor zorgverleners die ongeschoold in de zorg werkzaam zijn.

Doel

Na de training bent u in staat om uw eigen visie op zorg te verwoorden. U kunt methodisch werken en uw handelen procesmatig sturen.

Inhoud
  • Visie op gezondheid, ziekte en zorgverlenen
  • Informatie verzamelen
  • Vaststellen zorgprobleem 
  • Vaststellen van het zorgdoel
  • Plannen van zorgactiviteiten
  • Uitvoeren van activiteiten
  • Rapporteren geleverde zorg
  • Evalueren geleverde zorg
Werkwijze

Ter voorbereiding op de training ontvangt u digitaal een syllabus met theorie en voorbereidingsopdrachten. Tijdens de bijeenkomst wordt aan de hand van een (PowerPoint) presentatie de methodiek uitgelegd. Daarna worden de vaardigheden observeren en rapporteren uitgebreid geoefend. Met behulp van een thuiswerkopdracht wordt de theorie naar de praktijk overgezet. Tijdens de tweede bijeenkomst is er voldoende tijd voor het bespreken van vragen en voorbeelden uit de praktijk.
Na het volgen van de bijscholing ontvangt u een bewijs van deelname.

Tijdsduur

De training bestaat uit twee dagdelen van drie uur, maar kan ook in onderdelen worden aangeboden.

Locatie

Buro Zes zoekt een locatie die centraal is voor de meeste deelnemers.

Tarief

Buro Zes biedt deze training aan voor € 150,= per deelnemer (minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers). Dit is inclusief trainingsmateriaal, syllabus, koffie en thee. 

Inschrijven en annuleren

U kunt zich inschrijven voor deze bijscholing via Contact. Ik neem contact met u op om u over de trainingsdata te informeren. Ongeveer een maand vóór de bijeenkomst ontvangt u de factuur. Na betaling ontvangt u de syllabus en de protocollen ter voorbereiding van de training.  Annuleren kan kosteloos tot 30 dagen vóór de bijeenkomst. Daarna betaalt u € 60,=.