Buro Zes heeft onlangs haar 10-jarig bestaan gevierd met koffie en gebak. Buro Zes is opgericht door Agnes Räkers verpleegkundige en docent verpleegkunde. 

De kracht van Buro Zes:

Persoonlijkheid

U weet wie u krijgt. Ik kom bij u op gesprek, ik maak de offerte, het trainingsmateriaal en verzorg de training of informatiebijeenkomst en de evaluatie. Dus geen trainer die uw organisatie niet kent. Ik ben en blijf verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat en bied juist daardoor die kwaliteit die u mag verwachten.

Ervaring 

Door mijn ruime ervaring als trainer en als verpleegkundige aan het bed maak ik snel de vertaalslag van richtlijnen, protocollen, wet- en regelgeving naar de mogelijkheden binnen de zorgverlening. Ik (her)ken de moeilijkheden, maar nog belangrijker de mogelijkheden van zorgverleners binnen zorgsituaties.

Kwaliteit

Kwaliteit leveren is voor mij belangrijk: of het nu gaat over het ontwikkelen van de skills van de deelnemers bij een training of de begeleiding van de zorgvrager tijdens het ziekteproces of mijn eigen ontwikkeling in het verbeteren van mijn dienstverlening het is voor mij allemaal belangrijk.

Interactie deelnemers

De deelnemers zijn actief betrokken bij de training. Ze moeten hard meewerken, meedenken en veel oefenen. Ik houd geen standaard presentaties maar zorg voor veel communicatie binnen de lesgroep.

Goede prijs-kwaliteitverhouding 

Ik werk vanuit huis en maak geen hoge onkosten. Mijn dienstverlening is daardoor niet duur.

Visie

Buro Zes werkt vanuit de volgende visie:

Iedere zorgsituatie vraagt om een professionele, bewust handelende en lerende zorgverlener. Een zorgverlener, die de zorgvrager in haar eigenheid centraal stelt, die bekwaam is in het handelen en daarbij de kwaliteit van de zorgverlening niet uit het oog verliest. Een zorgverlener die werkt vanuit de wet- en regelgeving, landelijke richtlijnen en protocollen en deze vertaalt naar de situatie van de zorgvrager.

Het volgen van een training of bijscholing draagt bij aan een hoge kwaliteit van zorgverlening en professioneel handelen: kennis wordt weer up-to-date, vaardigheden worden geobserveerd en de attitude wordt besproken.

Over Agnes Räkers

Bezig zijn met het vertalen van regels en richtlijnen naar de praktijk, het leveren van kwaliteit om de zorg te verbeteren is wat mij drijft. 

Na verschillende ervaringen als docent en opleider binnen de gezondheidszorg ben ik in 2004 begonnen met Buro Zes. Zelfstandige professional in bij- en nascholingen voor zorgverleners.

Van 1999 - 2001 heb ik me omgeschoold tot docent verpleegkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (diploma 2001).

In eerste instantie was er veel vraag naar basistrainingen voor zorgverleners zonder diploma. Momenteel is er veel behoefte aan het trainen van verpleegtechnische vaardigheden waarbij het kunnen aantonen van de bekwaamheid middels een skillslabtoets veel gevraagd wordt.

Daarnaast lever ik regelmatig een bijdrage in zorgorganisatie overstijgende projecten zoals auteur van lesboeken of het opzetten en implementeren van een bijscholing wondverzorging voor een samenwerking tussen ziekenhuis, thuiszorg en huisartsen in Noord Limburg.

Al in mijn kindertijd wist ik dat ik in de gezondheidszorg wilde werken. Na een opname in het ziekenhuis op mijn dertiende wist ik het zeker. Zinvol werk waarbij ik mijn kwaliteiten zou kunnen gebruiken dat was wat ik wilde.

Na de HAVO kwam ik via het HBO-Jeugdwelzijnswerk terecht in revalidatiecentrum “De Hoogstraat” te Utrecht. Daarna heb ik de inservice opleiding Algemeen-verpleegkundige van het Carolus ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch (diploma 1992) gevolgd.

Na een aantal jaren op de algemeen interne afdeling ervaring op gedaan te hebben heb ik de overstap gemaakt naar het Liduina verpleeghuis te Boxtel. De zorg voor en begeleiding van ouderen sprak mij erg aan. Tot op heden heb ik het werken in de zorg nooit helemaal losgelaten. Op dit moment lever ik, naast het runnen van Buro Zes, verpleegkundige zorg aan ouderen thuis.

Naast Buro Zes ben ik bezig met mijn gezin, wandelen, schilderen en lezen.