Doelgroep

De informatiebijeenkomst is bedoeld voor zorgverleners die werkzaam zijn in de (particuliere) thuiszorg.

Doel

Na deze informatiebijeenkomst bent u in staat om de cliënt in de laatste levensfase nog beter te begeleiden en te verzorgen.

Inhoud
  • Wat is palliatieve zorg en wat is terminale zorg?
  • Zorg voor lichamelijke klachten tijdens de laatste levensfase zoals pijn, misselijkheid, vermoeidheid
  • Zorg voor sociale klachten tijdens de laatste levensfase
  • Aandacht voor psychische klachten
  • Zorg voor de zorgenden (mantelzorger en zorgverlener)
Werkwijze

Ter voorbereiding op de bijeenkomst ontvangt u digitaal een syllabus met theorie over het thema. Aan de hand van een presentatie wordt de theorie behandeld. Daarna worden de aandachtspunten in de verzorging van een cliënt in de terminale fase besproken. U wordt uitgenodigd om situaties uit de praktijk in te brengen. Er is veel ruimte voor uw eigen ervaringen en vragen.

Tijdsduur

De bijscholing bestaat uit één dagdeel van vier uur. Dit kan worden uitgebreid naar twee dagdelen waarbij er meer tijd is voor het bespreken van eigen ervaringen.

Locatie

Buro Zes zoekt een locatie die centraal is voor de meeste deelnemers. Individuele bijscholingen worden gegeven in Boxtel.

Tarief

Buro Zes kan deze bijscholing aanbieden voor € 70,= per deelnemer per dagdeel (minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers). Dit is inclusief trainingsmateriaal, koffie en thee.

Inschrijven en annuleren

U kunt zich inschrijven voor deze training via Contact. Ik neem contact met u op om u over de trainingsdata te informeren. Ongeveer een maand vóór de bijeenkomst ontvangt u de factuur. Na betaling ontvangt u de syllabus en de protocollen ter voorbereiding van de training. Annuleren kan kosteloos tot 30 dagen vóór de bijeenkomst. Daarna betaalt u € 40,=.